Hoe voorkom je dat verhalen over jongeren met autisme en ADHD niet vervallen in stereotypen en daardoor onprettig zijn om te lezen voor deze jongeren? Door een neurodiverse auteur zoals Elle McNicoll boeken te laten schrijven! McNicoll vertelt in Laat ons zien wie je bent een mooi verhaal over jongeren die het gevoel hebben dat ze buiten de samenleving staan doordat hun brein anders werkt dan dat van veel andere mensen.

Een nieuwe vriendschap

Cora is een eenling. Ze heeft geen vrienden en is gewend dat ze er nooit echt bij hoort. Ze verwacht dan ook niet dat ze het naar haar zin gaat hebben op het feestje van de baas van haar broer. Ze gaat toch mee en ontmoet Adrian, de zoon van die baas. Cora moet even aan Adrian wennen, maar langzaam maar zeker ontstaat er een vriendschap tussen de twee. Een nieuw fenomeen, want Cora is het niet gewend dat mensen bevriend met haar willen zijn en nu gaat ze ineens regelmatig op avontuur met Adrian.

Over de kracht van jezelf durven zijn

Cora is autistisch. Ze doet erg haar best om erbij te horen en voegt zich zoveel mogelijk naar anderen. Iets wat haar ontzettend veel energie kost en weinig oplevert. Ze heeft het hier ook vaak moeilijk mee. Adrian heeft ADHD en heeft dit juist volledig omarmd. Hij ziet in dat hij anders denkt en wat dat voor positieve dingen dat met zich mee kan brengen. Hij is zo veel mogelijk zichzelf en motiveert Cora om ook meer zichzelf te durven zijn.

Nooit meer hoeven rouwen

Ondertussen raakt Cora ook geïnteresseerd in het werk van Adrians vader en haar broer in het Pomegranate Instituut. Ze maken interactieve hologrammen van beroemde personen, zodat je ze kunt ontmoeten alsof ze echt zijn. Het is verbluffend hoe echt zo’n ontmoeting lijkt. Ze willen de techniek nu ook gaan gebruiken voor ‘gewone’ mensen, zodat nabestaanden ze na hun dood nog kunnen ontmoeten. Een prachtig idee dat Cora erg aanspreekt. Ze zou er alles voor geven om nog een keer met haar onlangs overleden moeder te kunnen praten.

Wat als het mooier klinkt dan het in werkelijkheid is?

Waar in het eerste boek van Elle McNicoll, Een soort vonk, het enorme rechtvaardigheidsgevoel van de hoofdpersoon direct aanwezig is, is het in Laat ons zien wie je bent iets meer aftasten voor de lezer. Er sluimert een onbehaaglijk gevoel, maar je kunt het niet direct duiden. Cora wordt namelijk gevraagd om mee te doen aan het project, ze kan de onderzoekers helpen begrijpen hoe haar brein werkt, zodat ze ook goede hologrammen kunnen maken van mensen zoals Cora. Naarmate het project vordert, krijgt Cora steeds meer het gevoel dat er iets niet klopt. Ze gaat op onderzoek uit, maar dat is niet zonder gevaar…

Een belangrijke boodschap

Zeker voor jongeren die zich anders voelen dan het gemiddelde, de eenlingen die zich op het autistische spectrum bevinden of om een andere reden vaak te horen krijgen dat ze lastig zijn of ‘normaal’ moeten doen, zal dit een waardevol boek zijn. Voor anderen kan dit verhaal een belangrijk inkijkje geven in de hoofden van anderen waarbij het brein anders werkt. Het draagt een belangrijke boodschap uit: iedereen is goed zoals die is, ook als je je anders voelt. Vooral aan het einde van het verhaal wordt dit duidelijk, doordat er uitgebreid bij stilgestaan wordt. Voor de lezer die onzeker is op dit vlak is dit erg fijn, al kan het voor de lezer die de boodschap al heeft begrepen een beetje slepend worden op het einde.

Voor wie?

Laat ons zien wie je bent is een mooi verhaal dat geschikt is voor lezers vanaf 12 jaar die minder behoefte hebben aan sterk plot gedreven verhalen. Het onbehaaglijke gevoel dat er in het verhaal hangt en dat de lezer het gevoel geeft dat er iets speelt maakt de meer ervaren lezer nieuwsgierig, maar biedt voor een minder ervaren lezer mogelijk te weinig uitdaging om door te lezen. Het verhaal biedt goede aanknopingspunten voor gesprekken over anders zijn. Het is daardoor ook een erg geschikt boek om uit voor te lezen. Zou jij een hologram willen van een overleden dierbare? Wat betekent het om autistisch te zijn of ADHD te hebben? Moeten we niet meer kijken naar de positieve kenmerken van de mensen om ons heen in plaats van ons te focussen op het anders zijn?

Over het boek

Titel: Laat ons zien wie je bent
Auteur: Elle McNicoll
Vertaald door: Eline Verburg
Uitgeverij: Lemniscaat
Jaar van uitgave: 2022
Aantal pagina’s: 259
Voor lezers vanaf ca. 12 jaar

Deel dit bericht
Lezenslessen