Geheimen, wie heeft ze niet? Wie vertelt het hele verhaal, wie kent de waarheid of vertelt die maar voor de helft? En wat levert het je op om wel open te zijn? Daarover gaat de novelle Wat we niet zeggen van Nadine Swagerman.

Een nieuw begin

Na de plotselinge dood van zijn vader verhuist de zeventienjarige Tobias met zijn moeder en zusje naar de andere kant van het land. Weg van alle herinneringen die nu nog te pijnlijk zijn. Tobias ziet ertegenop. Hij woont nu drie uur rijden van zijn beste vriendin Liz, moet de nieuwe omgeving leren kennen en nieuwe vrienden maken, want hij kent daar nog niemand.

Overal ‘ja’ op zeggen

Met Liz spreekt Tobias af dat hij vanaf nu overal ‘ja’ op zegt, zodat hij zichzelf niet opsluit in hun nieuwe huis. Tijdens de eerste dag op zijn nieuwe school gaat hij het liefst alleen zitten, maar hij denkt aan zijn afspraak met Liz als een meisje achter in de klas naar hem wuift en gaat naast haar zitten, Maya heet ze. Vanaf dat moment gaat Maya iedere les naast Tobias zitten en is het eerste contact gelegd.

Nieuwe contacten

Via Maya leert Tobias Nate kennen en de eerste vriendschappen ontstaan. Niet lang daarna ontmoet Tobias een andere, ontzettend knappe, jongen: Jones. Hij nodigt Tobias uit om samen iets te gaan doen, maar Tobias heeft al een andere afspraak, dus spreken ze voor de volgende dag af.

Een gewaarschuwd mens…

Tobias is blij met het contact met Jones, misschien vindt hij hem zelfs wel meer dan gewoon leuk. Maar dan waarschuwen Maya en Nate hem voor Jones: je kunt maar beter bij hem uit de buurt blijven. Meer vertellen ze hem niet. Tobias begrijpt het niet, wat kan er aan de hand zijn? Samen met zijn zusje probeert hij uit te zoeken wat er speelt. De wildste verhalen gaan rond. Kloppen alle speculaties en moeten ze actie ondernemen?

Wie kent de waarheid?

De vraag of Tobias contact met Jones kan houden en of Jones zelf misschien gevaar loopt, is niet het enige wat hem bezighoudt. Zelf zit Tobias ook ergens mee en dat heeft te maken met het overlijden van zijn vader. De laatste keer dat hij hem zag hadden ze ruzie en er is iets wat hij niet heeft gedeeld. Het blijft hem dwarszitten, want hij is de enige die de waarheid kent rond de dood van zijn vader…

Over de kracht van open zijn

In Wat we niet zeggen doen verhalen de rondte die zorgen voor veel spanning. Maar wat is waar? En wie kun je vertrouwen? Kun je leven met een groot geheim? En wat levert het op om open te zijn over dat waar je mee zit? Lezers van dit boek ontdekken wat het je kan opleveren als je open bent over dat waar je mee worstelt en over dat wat er speelt, want dat wordt op een erg prettige wijze duidelijk gemaakt in deze toegankelijk geschreven novelle.

Voor wie?

Dit dunne boek met ruime bladspiegel en korte hoofdstukken is erg geschikt voor leerlingen met een leesweerstand vanaf ca. 13 jaar. Het maakt in dit geval niet uit dat de personages iets ouder zijn. Door de spanning in het verhaal raken ze zeker gemotiveerd om door te lezen. Wat erg prettig is in dit verhaal is de onnadrukkelijke representatie. De seksuele geaardheid van de hoofdpersoon (hij is homoseksueel) vormt geen probleem, het is een simpel gegeven.

Wat we niet zeggen is een krachtig verhaal over verlies en eenzaamheid, maar ook over leren voor jezelf op te komen en open te zijn naar de mensen om wie je geeft.

Over het boek

Titel: Wat we niet zeggen
Auteur: Nadine Swagermen
Uitgeverij: Kluitman
Jaar van verschijnen: 2022
Aantal pagina’s: 117
Voor lezers vanaf ca 13 jaar.

Deel dit bericht
Lezenslessen