Scholen met een goede mediatheek en een mediathecaris hebben een geweldige basis in huis voor goed leesonderwijs. Wij geven zeven tips om daar alles uit te halen wat erin zit.

1. Veel inhoudelijke kennis

Mediathecarissen zijn gemotiveerd om een positieve bijdrage te leveren op het gebied van leesbevordering. Ze kennen het belang van goed leesonderwijs en de functie van het lezen van verhalen, ze verdiepen zich in achtergrondinformatie en zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen, zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het leesonderwijs op school. Vanuit deze gedrevenheid inspireren ze leerlingen én docenten Nederlands om regelmatig te lezen.

2. Goed aanbod van boeken

In de meeste mediatheken wordt de collectie samengesteld en bijgehouden door de mediathecaris. Die is op de hoogte van het actuele boekenaanbod en vergaart kennis van nieuwe auteurs die verhalen schrijven voor een specifieke doelgroep. Daarnaast hoort en ziet de mediathecaris wat leerlingen lezen, is duidelijk waar behoefte aan is bij de doelgroep en kan zij of hij daarop inspelen.

3. Gericht leesadvies voor leerlingen (en docenten)

Doordat mediathecarissen goed op de hoogte zijn van het actuele boekenaanbod én van welke boeken bepaalde type lezers zullen aanspreken, kunnen ze leerlingen goed begeleiden bij het maken van een boekkeuze. Vaak is er ruimte voor een kort gesprek, waardoor de mediathecaris kan ontdekken wat de leesvoorkeur en -ervaring van de leerling is. Met deze kennis kan er gericht gezocht en geadviseerd worden, waardoor er een grote kans is op een positieve leeservaring.
Nodig de mediathecaris daarom ook eens uit in de klas om boeken bij een project, thema of een lespakket te introduceren. Het werkt namelijk heel goed als leerlingen van verschillende mensen boekentips aangereikt krijgen.

4. Kennis over leesbevorderingscampagnes

Gedurende het jaar zijn er meerdere leesbevorderingscampagnes waarbij je aan kunt haken. Welke campagne is geschikt voor welke klas of welk type onderwijs? De mediathecaris is hiervan op de hoogte en kan meedenken over de manier waarop jij dit tijdens je lessen kunt behandelen. Daarnaast kan de mediathecaris je ondersteunen als je besluit aan een project mee te doen door informatie te verzamelen of ervoor te zorgen dat de boeken beschikbaar zijn voor je leerlingen.

5. Kennis over auteurs en hun boeken

Overweeg je om een auteur uit te nodigen in de les? Of wil je aandacht besteden aan een specifieke auteur en zijn of haar boeken? Vraag je je af welke auteurs populair zijn onder de leerlingen of wie goed kan vertellen tijdens een klassenbezoek? De mediathecaris heeft kennis van populaire auteurs en kan vaak een netwerk raadplegen waarin ervaringen worden uitgewisseld, waardoor het auteursbezoek zeker een succes zal zijn.

6. Een kort lijntje

Het lijntje tussen de docent en mediathecaris is meestal kort, en dat geldt ook voor de relatie tussen de leerling en mediathecaris. Hierdoor kan de mediathecaris snel en adequaat adviseren en leerlingen ondersteunen die op het laatste moment nog een boek moeten lezen of die net een beetje meer begeleiding nodig hebben om ze aan het lezen te krijgen en houden. Het ontbreekt de docent soms aan tijd om intensievere leesbegeleiding te bieden. Mediathecarissen hebben vaak meer ruimte om een vinger aan de pols te houden en met leerlingen in gesprek gaan over hun leeservaring. Wat zijn ze aan het lezen? Bevalt het boek? Kunnen ze vertellen waar het volgens hen over gaat? Aan de hand van dit soort vragen intensiveer je de leeservaring van de leerling en kun je hem of haar eventueel bijsturen.

7. Creëert een uitnodigende omgeving om te lezen

Tot slot doen mediathecarissen er alles aan om hun mediatheek (binnen de mogelijkheden die ze hebben) zo in te richten dat het een prettige omgeving is om te lezen. Laat je leerlingen dus regelmatig naar de mediatheek gaan om een nieuw boek uit te zoeken of om te lezen. Hoe vertrouwder ze raken met deze omgeving, hoe makkelijker ze er op een vrij moment naartoe zullen gaan om rustig te lezen of huiswerk te maken.

Bij afwezigheid van een mediathecaris

Helaas is niet op alle scholen/vestigingen een mediathecaris en/of een mediatheek aanwezig. Vaak zijn er in deze gevallen waardevolle samenwerkingen met openbare bibliotheken en lokale bibliothecarissen. In dat geval zou je bij adviesvragen en behoefte aan ondersteuning bij bijvoorbeeld projecten de bibliothecaris of educatieve dienst van de bibliotheek kunnen raadplegen, daarin is vaak veel mogelijk.
Voor het korte lijntje tussen de mediathecaris, docent en leerling, de extra begeleiding voor leerlingen die uitdagingen ervaren op het gebied van lezen en de uitnodigende omgeving om te lezen is een mediathecaris die aanwezig is op locatie echter wel essentieel.

Deel dit bericht
Lezenslessen