In 2019 jaar verscheen er een nieuw handboek waarmee je het literatuuronderwijs bij jou op school vorm kunt geven: Jeugdliteratuur en didactiek. Wat kun je van dit boek verwachten? Dat lees je hieronder.

Goed leesonderwijs is noodzakelijk

We kunnen er niet meer omheen: er moet iets gebeuren op het gebied van ons leesonderwijs. Jongeren lezen steeds minder en beleven er bovendien weinig plezier aan. Dat is zorgwekkend, want goed kunnen lezen zorgt voor een stevige basis voor de toekomst van leerlingen. Een goed en degelijk handboek zoals Jeugdliteratuur en didactiek kan je helpen om het leesonderwijs bij jou op school onder de loep te nemen en te verbeteren. We vertellen je er graag meer over.

Grondige en duidelijke achtergrondinformatie

Het handboek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel gaat over jeugdliteratuur. Wat is jeugdliteratuur en wat valt er onder deze definitie? Hoe heeft het zich door de eeuwen heen ontwikkeld en op welke manier wordt jeugdliteratuur gewaardeerd?
Het tweede deel betreft de didactiek en gaat onder andere over het belang van leesbevordering, de Leescyclus en factoren waar goed leesonderwijs van afhankelijk is. Er zit een prettige opbouw in het geheel, eerder besproken onderdelen worden verwerkt in vervolgstappen en lessuggesties, waardoor je de theorie makkelijk doorleest en eenvoudig zelf toe kunt passen in je lessen.

Theorie en praktijk

Wat de leesbaarheid van dit boek daarnaast sterk bevordert is dat de theoretische informatie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Er worden reacties van leerlingen op verhalen en opdrachten gedeeld en daarnaast worden er veel boektitels genoemd, regelmatig gecombineerd met een lessuggestie.
Hoewel het een flinke, zo niet onmogelijke, opgave zal zijn om direct alle handvatten die je aangereikt krijgt te verwerken in je lessen, maken de praktijkvoorbeelden en lessuggesties het gemakkelijker om alvast met een aantal onderdelen aan de slag te gaan. Met name toelichting op de Leescyclus, het didactisch model dat houvast geeft bij de inrichting van je lessen jeugdliteratuur, geeft zeer veel inzicht in de manier waarop je leerlingen kunt begeleiden naar meer positieve leeservaringen.

Goede basis

Jeugdliteratuur en didactiek is een veelomvattend handboek waarmee je je theoretische kennis over jeugdliteratuur en leesonderwijs kunt opfrissen en/of uitbreiden, niet alleen voor het literatuuronderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, maar zeker ook in de onderbouw en op het mbo.
Daarnaast vind je volop inspiratie in dit boek, van boekentips tot opdrachten die je je leerlingen kunt laten uitvoeren. Ook vind je een flink aantal gedichten in het boek, aan het begin van ieder hoofdstuk staat er een en ook bij de lessuggesties is er aandacht voor poëzie. Het enige dat hierbij ontbreekt is uitleg wat de toegevoegde waarde is van het lezen en behandelen van gedichten, maar wellicht komt dit doordat er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effecten hiervan.

Al met al is dit een zeer waardevol boek voor alle docenten die zich bezighouden met literatuuronderwijs op het voortgezet onderwijs en het mbo én docenten in opleiding. Een boek dat thuishoort op lerarenopleidingen en in docentenkamers.

Over het boek

Titel: Jeugdliteratuur en didactiek. Handboek voor vo en mbo
Auteurs: Iris Kamp, Janneke de Jong – Slagman en Peter van Duijvenboden
Uitgeverij: Coutinho
Uitgegeven in 2019

Deel dit bericht
Lezenslessen