In 2019 verscheen het handboek Jeugdliteratuur en didactiek. Hierin wordt De Leescyclus besproken, een wetenschappelijk onderbouwd didactisch model voor het leesonderwijs. Hieronder lees je hoe Lezenslessen jou kan ondersteunen bij het werken met De Leescyclus.

Handboek Jeugdliteratuur en didactiek

Het handboek Jeugdliteratuur en didactiek, geschreven door Iris Kamp, Janneke de Jong-Slagman en Peter van Duijvenboden, biedt grondige en duidelijke achtergrondinformatie over jeugdliteratuur en leesonderwijs. Wat is jeugdliteratuur en hoe heeft die zich door de eeuwen heen ontwikkeld? Wat is het belang van leesbevordering en van welke factoren is goed leesonderwijs afhankelijk? Daarnaast wordt in dit boek een wetenschappelijk didactisch model besproken: De Leescyclus.

Lees meer over het handboek Jeugdliteratuur en didactiek in deze bespreking op Lezenslessen.nl

De Leescyclus

De Leescyclus is een praktisch model dat ervoor zorgt dat leerlingen in een opwaartse leesspiraal terecht komen. Je doorloopt hiervoor samen met je leerlingen vier fasen: inspireren, kiezen, lezen en verdiepen. De lezer staat in dit model centraal.

De content en lesmaterialen van Lezenslessen helpen jou bij de invulling van De Leescyclus.

Inspireren

De eerst fase is de inspiratiefase. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor jou als docent. Je vertelt bijvoorbeeld over je eigen leeservaringen, deelt boekentips of bespreekt het Boek van de Maand. Het doel van deze fase is inspireren in de breedste zin van het woord.

Vind je het lastig om te bepalen welke boeken je tipt en bespreekt? Schrijf je dan gratis in voor Boek van de Maand. Hiermee maakt Lezenslessen het jou zo gemakkelijk mogelijk om maandelijks een boek bij je onderbouwleerlingen te introduceren. Daarnaast kun je de Boekentips bekijken. Zo weet je welke jeugdboeken er de laatste tijd zijn verschenen.

Kiezen

De tweede fase draait om het kiezen van een boek en laat leerlingen bewust worden van hun leessmaak. Jij ondersteunt leerlingen bij het maken van een keuze. Ga met leerlingen in gesprek, vraag hun naar eerdere leeservaringen. Wat is hun lievelingsboek en waarom?

Dit proces ondersteunen is geen gemakkelijke opgave, maar bij de lespakketten van Lezenslessen ontvang je hiervoor een praktische keuzehulp, waardoor dit proces een stuk eenvoudiger wordt.Kiezen

Lezen

Tijd voor de derde fase: lezen! Een belangrijke fase waar veel leerlingen moeite mee hebben. Lezen gaat vaak niet vanzelf. Je moet ervoor gaan zitten en er de concentratie voor opbrengen. Help leerlingen op weg door tijdens je lessen regelmatig tijd te maken om vrij te lezen. Je leest hier meer over in de blog: Start je les met lezen: een rustig begin. Zorg voor een goede leesomgeving en laat leerlingen een plek zoeken waar ze fijn lezen. Of dit nu gewoon op hun stoel is, tegen de verwarming of op zitzakken, als je die in je lokaal hebt. Zolang ze hun klasgenoten niet storen, kan er heel veel.

Verdiepen

Tot slot de laatste fase: verdiepen. Laat leerlingen hun leeservaring verwerken en richt je hierbij op leesplezier en literaire competentie. Je kunt dit doen door te praten over boeken, bijvoorbeeld in een boekenclub. Daarnaast kun je leerlingen een (creatieve) opdracht laten maken om te reflecteren op hun leeservaring. De lesmaterialen van Lezenslessen zijn hiervoor heel geschikt. Leerlingen kunnen zelf kiezen voor een van de opdrachten uit het lesmateriaal. Doordat leerlingen zelf een keuze maken (autonomie), stijgt de intrinsieke motivatie. Leerlingen zijn daardoor betrokken bij de opdracht en leveren prachtige resultaten in.

Denk er ook over na hoe je leerlingen hun leeservaring laat verdiepen. Moet er altijd een uitgebreide opdracht gemaakt worden? Of is een korte bespreking waaruit je kunt afleiden of dit boek een succes was en waarom ook voldoende?

Maak er een cyclus van

Heb je de verdiepende fase afgerond? Dan doorloop je de leescyclus opnieuw. Blijf leerlingen continu inspireren en vertel regelmatig over je eigen leeservaringen. Zorg er, het liefst samen met je collega’s, voor dat lezen een vanzelfsprekendheid wordt. Wanneer je opnieuw bij de keuzefase aankomt laat je leerlingen hun eerdere leeservaring meenemen bij het kiezen van een nieuw boek. Wat vinden ze van het boek dat ze net uit hebben? Spreekt het onderwerp aan? Was het makkelijk om te lezen of nog best lastig?

Motiveer leerlingen iedere ronde om zichzelf een beetje meer uit te dagen. Laat ze een boek kiezen dat technisch iets lastiger is. Of laat ze over een onderwerp lezen waar ze nog weinig over weten. Zo help jij je leerlingen zich te ontwikkelen op zowel persoonlijk gebied als wat hun literaire competentie betreft.

Deel dit bericht
Lezenslessen