De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor (institutioneel en sociaal) racisme en de gevolgen daarvan. Hierdoor ben ik gaan nadenken over manieren waarop ik met Lezenslessen bij kan dragen aan het voorkomen van racisme en discriminatie.

Standpunt

Racisme is onacceptabel en er moet nog veel gebeuren op dit vlak. De afgelopen maanden is daar veel aandacht voor geweest, waardoor er eindelijk iets in beweging is gekomen. Ik besloot dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen op het gebied waar ik verschil kan maken door onder andere lesmaterialen te ontwikkelen die jongeren (en hun docenten) informeren en laten nadenken over onderwerpen als gelijkheid.

Acties

Met betrekking tot de aangeboden boekentips zal ik sterker dan voorheen letten op diversiteit en representatie. Ook zullen alle boeken kritisch beoordeeld worden op racistische stereotyperingen en worden ze niet opgenomen als er kwetsende uitingen in staan voor mensen van kleur.
Om te beginnen ben ik aan de slag gegaan met lesmateriaal bij een boek dat het gesprek over racisme in de klas kan opstarten: De reis van Syntax Bosselman, geschreven door Arend van Dam.

Met Lezenslessen wil ik positief bijdragen aan de beweging tegen racisme. Daarom heb ik in samenwerking met Rani de Kom lesmateriaal ontwikkeld bij De reis van Syntax Bosselman. Dit lesmateriaal wordt kosteloos ter beschikking gesteld, zodat alle middelbare scholen hier in de onderbouw mee aan de slag kunnen gaan.

Over De reis van Syntax Bosselman

Dit boek gaat over het slavernijverleden en laat zien hoe de handel in mensen is ontstaan. Ook laat het zien dat mensen van kleur twintig jaar na de afschaffing van de slavernij niet als gelijken werden gezien. Ze werden tentoongesteld tijdens de Wereldtentoonstelling in Amsterdam en er werd geld aan ze verdiend, in plaats van ze (zoals beloofd) warm te onthalen en ze te behandelen als eregasten.

Voor de toekomst

De bovenstaande stappen zijn een begin en ik heb nog veel te leren. Ik zal mijzelf blijven informeren over racisme, de manieren waarop dit tot uiting komt en over hoe ik zowel persoonlijk als met Lezenslessen kan bijdragen aan de antiracistische beweging.

Heb je (boeken)tips voor mij? Valt je iets op of ontbreekt er juist iets op Lezenslessen met betrekking tot dit onderwerp? Ik hoor het graag, zodat we gezamenlijk stappen kunnen maken in de richting van gelijke kansen voor iedereen.

Deel dit bericht
Lezenslessen