Op Lezenslessen vind je nu ook lesmaterialen bij specifieke boeken die je in kunt zetten bij het leesonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Wij vertellen je er graag meer over!

Lesmateriaal bij specifieke, actuele boeken

Wil jij met jouw leerlingen aan de slag gaan met goede lesmaterialen bij specifieke en actuele (lees)boeken, zonder daar zelf veel tijd in te investeren? Lees dan verder, want Lezenslessen biedt deze materialen aan. Voor onze lesmaterialen selecteren wij boektitels die jongeren zullen aanspreken, nieuwsgierig maken en verder kunnen helpen in hun leescarrière. Bij deze titels ontwikkelen we lesmateriaal dat bestaat uit minimaal drie opdrachten die naadloos aansluiten bij de inhoud van het boek en de leerdoelen binnen het vak Nederlands. De lesmaterialen zijn zeer compleet en kunnen direct ingezet worden in de les.

Geen controle, maar beleving

De ervaring van het lezen en het leesplezier staat bij Lezenslessen centraal. De opdrachten in ons lesmateriaal zijn daarom belevend van karakter. We zetten leerlingen aan tot nadenken over het verhaal in relatie tot de werkelijkheid waar de leerling in leeft. De uitwerking van de opdrachten is hierdoor persoonlijk. Uiteraard denkt de leerling via de opdrachten ook na over de literaire aspecten van het verhaal. Hierdoor vindt er ook een voorbereiding plaats op het literatuuronderwijs in de bovenbouw.

Kant-en-klaar

Al het lesmateriaal van Lezenslessen is direct klaar voor gebruik en vergt geen grote tijdsinvestering van jou als docent. Het materiaal is zeer compleet en bevat naast de opdrachten informatie over het boek waar het bij hoort. Deze informatie kan vooraf gelezen worden en de leerling helpen bij het maken van een boekkeuze.

Daarnaast wordt per opdracht inzichtelijk gemaakt bij welk referentieniveau en welke vaardigheden de opdracht aansluit, zodat voor de leerling en de docent helder is waar de leerling tijdens het maken van de opdracht aan werkt. Ook bevat iedere opdracht een beoordelingsmatrix, waardoor voor iedereen duidelijk is waaraan de uitgewerkte opdracht moet voldoen voor een voldoende of goede beoordeling.

Voor iedere leerling een passende opdracht

Geen enkele leerling is hetzelfde, daarom verschillen de opdrachten van elkaar in niveau, in vaardigheden en in de manier waarop de leerling aan de slag gaat met de inhoud van het boek. De leerling kiest in overleg met de docent de opdracht die hem of haar het meeste aanspreekt. Die keuzevrijheid en verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat de leerling gemotiveerder is om met een opdracht aan de slag te gaan.

Meer dan alleen leesonderwijs

De lesmaterialen van Lezenslessen sluiten aan bij meerdere vaardigheden uit het referentiekader taal en kerndoelen die horen bij het vak Nederlands. Leerlingen werken aan de vaardigheden die horen bij het onderdeel fictie, maar ook aan hun spreekvaardigheid, leesvaardigheid van zakelijke teksten en schrijfvaardigheid. Daarnaast sluit het materiaal zoveel mogelijk aan bij de kerndoelen van de sectie Nederlands en bij de secties Mens en Maatschappij en Kunst en Cultuur.

Bij welke kerndoelen en vaardigheden uit het referentiekader taal de opdrachten aansluiten is vooraf in te zien bij de productinformatie van het lesmateriaal.

Gratis lesmateriaal

In samenwerking met uitgeverij Querido kunnen we het lesmateriaal bij IJzerkop gratis aanbieden. IJzerkop vertelt het verhaal over een dappere jonge vrouw die besluit om bij het leger van Napoleon te gaan. Het is een spannend, avontuurlijk en interessant historisch verhaal dat voldoende mogelijkheden biedt om niet alleen na te denken over de geschiedenis, maar ook over maatschappelijke kwesties als gender en (on)gelijkheid.

IJzerkop is door de perspectiefwisselingen in het verhaal vooral geschikt voor de meer ervaren lezers, we vertellen hier meer over in onze Boekentip.

Voor onze nieuwsbrieflezers hebben we nog een leuke actie. Zij ontvangen een code waarmee ze het lesmateriaal bij De Grijze Jager – De ruïnes van Gorlan gratis kunnen downloaden. Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet maar wil je dit materiaal wel graag ontvangen? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief, dan ontvang je de code alsnog.

Deze actie is geldig tot 30 november 2019.

Wil je meer weten over de lesmaterialen? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Deel dit bericht
Lezenslessen