Over Lezenslessen

Verhalen als fundament

De een leest om te ontspannen, de ander om nieuwe werelden te ontdekken en weer een ander leest om te leren hoe andere mensen leven en keuzes maken. De reden om in een verhaal te duiken kan verschillen, maar een ding is duidelijk: verhalen geven betekenis. Ze kunnen een venster zijn waardoor we de wereld verkennen of leren ons belangrijke levenslessen. Verhalen geven je een basis van waaruit je het leven verder kunt ontdekken; ze zorgen voor het fundament van waaruit we kunnen groeien.

De rol van het onderwijs

Alle leerlingen zouden de kans moeten krijgen om kennis te maken met verhalen die hun rugzak vullen en kunnen bijdragen aan een waardevolle basis voor zijn of haar leven. Het onderwijs speelt hier een belangrijke rol in, want via de docent en mediatheek komen leerlingen in aanraking met boeken.

Jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan, komen vaak in een leesdip terecht. Lezen wordt verplicht en daarmee een stuk minder leuk. Op Lezenslessen.nl ondersteunen we docenten Nederlands die hiermee te maken krijgen.

Lezenslessen als basis voor het leesonderwijs

Een veel gehoord probleem binnen het onderwijs is de toenemende werkdruk. Het programma zit zo vol, dat er weinig tijd is om op de hoogte te blijven van het actuele boekenaanbod en al helemaal om daar ook leuk lesmateriaal bij te maken.

Wij helpen je graag! Op Lezenslessen vind je regelmatig boekentips waarin je kunt lezen waar het verhaal over gaat én voor welk type leerling het geschikt is. Daarnaast delen we inspiratie, tips en informatie over leesonderwijs.

Wat kun je in de toekomst van ons verwachten?

In de toekomst vind je op Lezenslessen ook lesmaterialen, gemaakt bij specifieke boeken. Op dit moment voeren wij gesprekken met uitgeverijen en zetten we samenwerkingen op.

Lezenslessen wordt een waardevol platform voor iedere onderbouwdocent Nederlands door de combinatie van inspiratie via blogs met informatie en boekentips en daarnaast de ondersteuning door middel van een kwalitatief aanbod van lesmaterialen. Wij zorgen er straks voor dat jij als docent altijd goede lesmaterialen voorhanden hebt en op de hoogte bent van de nieuwste en beste jeugdboeken. Zo houd je tijd over om het gesprek met je leerlingen aan te gaan, te ontdekken wat hun leesvoorkeuren zijn en daar met hulp van onze boekentips een passend boek bij te vinden.

Achtergrond

Lezenslessen is bedacht en opgericht door Nicky de Boer.

Nicky studeerde Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in Literatuur en Kunsteducatie. Hierna werkte ze jarenlang voor  Leesplein 12+, een onderdeel van de voormalige website van de bibliotheek over lezen die door vele lezers en intermediairs werd bezocht.

Daarnaast ontwikkelde Nicky lesmaterialen voor  de Jonge Jury, de BruutTaal Gouden Lijsten en het Poëziepaleis. Tevens schrijft zij jaarlijks meerdere leeswijzers voor de leesgroepen van Senia Literair.

De kennis en ervaring die ze de afgelopen jaren heeft opgedaan op het gebied van leesbevordering, jeugdboeken en het onderwijs komen samen op Lezenslessen.