Voor wie op zoek is naar een informatief boek voor jongeren over de Eerste of de Tweede Wereldoorlog, is dit een aanwinst. Toen het oorlog was verscheen in twee prachtig uitgevoerde edities over de periodes 1939-1945 en 1914-1918.

Een concept, twee boeken

1939-1945

In 2019 verscheen Toen het oorlog was, 1939-1945, een informatief boek over de Tweede Wereldoorlog. Dit boek, dat geschikt is voor lezers vanaf 10 jaar en ook zeer goed inzetbaar is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, biedt een schat aan informatie. Je leest over de oorzaak van deze oorlog, wat er is gebeurd, het verloop van de oorlog en over mensen die een rol hebben gespeeld. Maar je leest ook over de techniek achter de oorlog, belangrijke symbolen, hoe mensen probeerden te overleven en wat de impact van de hongerwinter was.

1914-1918

In 2021 verscheen het tweede boek, over de Eerste Wereldoorlog, een periode in onze geschiedenis waar we over het algemeen veel minder over weten. Nederland bleef tijdens deze oorlog neutraal. Dit boek heeft dezelfde opzet en bespreekt het internationale verloop, maar ook de situatie in Nederland en België.

Niet van a-z lezen, maar je interesse volgen

De boeken zijn zo opgezet dat je, op een korte introductie na, zelf kunt bepalen waar je begint met lezen. De informatie is opgeknipt in korte, overzichtelijke stukken tekst die vergezeld worden door illustraties en foto’s die verhelderen of ervoor zorgen dat de soms heftige inhoud iets minder hard binnenkomt. Belangrijke begrippen zijn vetgedrukt. Hierover is op een andere plek in het boek meer geschreven. Via het register ontdekt de lezer waar. Een prettige manier van ontdekkend lezen, waarbij je je je al zoekend en informerend door het boek heen werkt.

Indrukwekkende werken

Wie een van de twee boeken in handen heeft, zal de verleiding om erdoorheen te bladeren niet kunnen weerstaan. De grote boeken zijn prachtig in kleur uitgevoerd. De informatie is verdeeld in overzichtelijke hoofdstukken, de consequente vormgeving geeft houvast en feitelijke informatie over de oorlogen wordt steeds afgewisseld met interessante wetenswaardigheden.

Veel beeldmateriaal

Wat ook direct opvalt is de grote hoeveelheid beeldmateriaal. Het helpt de lezer direct een beeld te vormen van hoe het er in die tijd uitzag. Hoe zagen loopgraven eruit? Wat voor kleding droegen de soldaten? Daarnaast bevatten de boeken kaarten, die bijvoorbeeld inzichtelijk maken in welke fasen de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvond.

Over het verleden, maar ook actueel

Toen het oorlog was, 1939-1945 eindigt met de vraag of er een derde wereldoorlog kan komen. ‘Volgens onderzoekers is de wereld nu veiliger dan ooit’, staat er, maar of dat betekent dat er nooit een derde wereldoorlog kan komen? Met de huidige ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne is die vraag actueler dan ooit. De twee wereldoorlogen die deze boeken bespreken zijn lang geleden beëindigd, de leefomstandigheden waren anders en ook de techniek was minder ontwikkeld. Maar er zijn ook nog steeds dingen hetzelfde, zoals een leider die verandering wil, die meer macht wil en zijn rijk wil uitbreiden, en de invloed van propaganda en (nep)nieuws. Ook daarover lees je in deze boeken.

Ook voor minder gemotiveerde lezers

Voor wie niet gemotiveerd is om te lezen, kan fictie nog een brug te ver zijn. Hiervoor heb je namelijk een langere concentratieboog nodig om het verhaal te kunnen volgen. Deze informatieve boeken bevatten kortere stukjes tekst met informatie die niet in chronologische volgorde gelezen hoeven te worden. Dit geeft lezers de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze het boek gebruiken, wat drempelverlagend werkt.

De twee uitvoeringen van Toen het oorlog was zijn geschikt voor lezers vanaf 10 jaar. Ook leerlingen uit de eerste jaren van het voortgezet onderwijs zullen deze boeken, als ze geïnteresseerd zijn in het onderwerp oorlog, graag lezen. Een aanrader voor op iedere school, maar ook voor iedere boekenkast thuis!

Over de boeken

Titel: Toen het oorlog was, 1939-1945
Auteurs: Annemiek de Groot, Roos Jans, Juul Lelieveld en Liesbeth Rosendaal, van Patsboem! educatief
Illustraties: Irene Goede
Uitgeverij: Gottmer
Jaar van uitgave: 2019
Aantal pagina’s: 179
Geschikt voor lezers vanaf 10 jaar.

Titel: Toen het oorlog was, 1914-1918
Auteurs: Marrit Boogaars, Annemiek de Groot, Roos Jans en Juul Lelieveld en Liesbeth Rosendaal van Patsboem! educatief
Illustraties: Irene Goede
Uitgeverij: Gottmer
Jaar van uitgave: 2021
Aantal pagina’s: 192
Geschikt voor lezers vanaf 10 jaar.

Deel dit bericht
Lezenslessen