Het lesmateriaal van Lezenslessen staat sinds eind 2019 online. Steeds meer docenten weten hun weg te vinden naar onze website. Ik sprak met drie docenten die het lesmateriaal hebben gebruikt en dit is wat ik daarvan leerde.

Over de pilots

Tijdens de ontwikkelperiode van de lesmaterialen sprak ik regelmatig met docenten en gaven zij feedback. Een geweldige basis om een mooi aanbod lesmateriaal te ontwikkelen. Afgelopen schooljaar vond ik drie docenten van twee scholen (waaronder een vrije school) bereid om de lesmaterialen te gebruiken en vervolgens te evalueren. En niet alleen de docenten lieten weten hoe ze het werken met het Lezenslessen-lesmateriaal hebben ervaren, ook leerlingen gaven waardevolle feedback. Hieronder deel ik wat ik van hen leerde.

Wat ging er goed?

De docenten zijn erg positief en tevreden over de resultaten van de leerlingen die met ons lesmateriaal hebben gewerkt.

‘Voor wie een steuntje in de rug kan gebruiken bij het aanbieden van fictieonderwijs is het lesmateriaal van Lezenlessen uitermate geschikt. Alles is tot in de puntjes uitgewerkt en overal is aan gedacht. Kortom, een aanrader!’

N. Rouwendal

Docente Nederlands

De beoordelingsmatrixen worden als erg prettig ervaren. Zowel door de leerlingen die de evaluatie achteraf invulden als door de docenten die deze gebruikten bij het nakijken.

Tot slot een waardevolle bevinding. Het werken met het lesmateriaal van Lezenslessen gaf de docenten veel rust doordat leerlingen zelfstandig aan de slag konden met de kant-en-klare opdrachten.

Wat kan beter of anders?

Het overzicht met referentieniveaus en kerndoelen bij de opdrachten dat achter de opdrachten staat is niet in alle gevallen relevant voor de leerlingen en kan hen in sommige gevallen onzeker maken. Daarom maak ik daar een apart document van, zodat de docent dit indien gewenst aan de leerling kan tonen.

Ook voor de uitwerking van de opdrachten kreeg ik tips. Opdrachten kunnen soms beknopter en de mogelijkheden voor de uitwerking door de leerling kunnen in een aantal gevallen vrijer. Deze feedback neem ik uiteraard direct mee. Dergelijke opmerkingen voeden mijn creativiteit.

Eén keer kreeg ik de feedback dat een antwoordmodel in sommige gevallen fijn zou zijn. Deze feedback houd ik in mijn achterhoofd, maar omdat uitwerking van de opdrachten vaak persoonlijk is en een antwoordmodel daardoor alle mogelijke antwoorden moet behelzen, is het een te grote tijdsinvestering om deze allemaal uit te werken. Zonder een dergelijk model is het ook zeker mogelijk om de opdrachten goed na te kijken.

Tot slot werd er aangegeven dat het fijn zou zijn als er ook thematisch gewerkt kan worden, waarbij er meerdere boeken over één thema aangereikt worden.

Wat vonden de leerlingen ervan?

Iets meer dan honderd leerlingen hebben via een vragenlijst anoniem gedeeld hoe zij het werken met het lesmateriaal en de keuzehulp die bij het lespakket Leesonderwijs op afstand zit hebben ervaren. Er kon een keuze gemaakt worden op een schaal van 1 tot 5.

De instructies vonden de meeste leerlingen duidelijk (78%) of neutraal (17,5%). 5,8% van de leerlingen gaf aan dingen onduidelijk te vinden. De toelichting bij deze vraag komt overeen met de bevindingen van de docenten: de uitleg kan soms iets beknopter, waardoor deze duidelijker wordt.

‘Ik vond het fijn dat de opdracht duidelijk was, waardoor ik gewoon lekker aan de slag kon gaan en niet met allemaal vraagtekens in mijn hoofd zat. Ook vond ik  de opdrachten goed bij het boek passen.’

Op de vraag wat leerlingen vinden van het maken van de zelfgekozen verwerkingsopdracht(en), konden ze kiezen op een schaal van 1 (helemaal niet leuk), tot 5 (heel erg leuk). Hieronder het resultaat op deze vraag.

Uit de antwoorden van de leerlingen op de vraag ‘Omschrijf wat je vond van het werken met het lesmateriaal van Lezenslessen is op te maken dat leerlingen die een lage score invulden op deze vraag vaak niet van lezen houden of een boek lazen dat ze niet heel erg leuk vonden.

Enkele reacties van leerlingen op deze vraag:

‘Ik vond het leuke opdrachten om te maken. Ook vond ik het fijn dat je zelf kon kiezen welke opdracht je wilde maken.’

‘Ik vond het er netjes en verzorgd uitzien. Dat maakt dat het ook meteen fijn werkt. Het was fijn om de eisen ernaast te hebben, dan kan je even checken of je alles goed hebt en niets bent vergeten.’

‘Ik vond de opdrachten waaruit je kon kiezen super leuk! Ik kon bijna niet kiezen. Het leuke vind ik dat je er nog je eigen ding van kan maken. Ik mocht bijv. afspeellijsten maken voor de hoofdpersonen. En een paar typische kledingitems voor hen uitzoeken. Dat vind ik leuk omdat je dan het beeld dat je voor je ziet kunt verwerken in zo’n creatieve opdracht.’

‘Ik vond het wel leuk, weer eens iets anders. Maar ik denk dat je wel echt een boek moet uitkiezen dat bij je past en als dat niet zo is dat je de opdrachten dan niet zo leuk vindt.’

Wat neem ik direct mee?

Bij de uitwerking van de opdrachten blijf ik kritisch, waarbij ik let op zo beknopt mogelijk formuleren. Daarnaast zal ik naar nog meer uitwerkingsmogelijkheden per opdracht kijken, zodat ze nog beter aansluiten bij de creativiteit en voorkeuren van de leerling.

Het overzicht met referentieniveaus en kerndoelen waar de verschillende opdrachten bij aansluiten voeg ik apart toe. Zo kan de docent beslissen of dit ook aan de leerlingen voorgelegd wordt.

Wat staat er verder op de planning?

Op dit moment werk ik aan een groot pakket, zodat leerlingen meer keuze hebben uit het aanbod boeken om op die manier de kans op een positieve (lees)ervaring te vergroten. Daarna zal ik mij richten op thematische pakketten. Heb je suggesties voor een thema? Laat het mij dan zeker weten!

Tot slot

Veel dank aan de docenten en leerlingen die de tijd hebben genomen om mij te voorzien van deze waardevolle feedback. Deze evaluaties leveren voor mij waardevolle inzichten op over de manier waarop Lezenslessen zich nog kan ontwikkelen en bevestigen tegelijkertijd de toegevoegde waarde van het lesmateriaal voor het onderwijs. Heb je ons lesmateriaal ook gebruikt en wil je feedback geven? We horen het graag!

Wil jij ook meer rust ervaren tijdens je werk en goed leesonderwijs geven? Bekijk dan al onze lesmaterialen en lespakketten.

Deel dit bericht
Lezenslessen