Ik wou dat ik een vogel was is een boekentip waar jij zelf inspiratie uit kunt halen om te gebruiken tijdens je lessen. Een kloeke dichtbundel die thuishoort op iedere school.

Waarom poëzie?

Poëzie is overal, je komt het tegen in dichtbundels, maar ook in de openbare ruimte en tijdens gelegenheden als bruiloften en uitvaarten. Door regelmatig aandacht te besteden aan poëzie krijgen je leerlingen een realistisch beeld van wat het eigenlijk is. Daarnaast ontwikkelen leerlingen die aan de slag gaan met poëzie hun taalvaardigheid. Je leest meer over het nut van het behandelen van poëzie in Poëzieonderwijs, wat bereik je ermee?

Over de bundel

Ik wou dat ik een vogel was is een kloek boek met gedichten over de natuur. Voor iedere dag van het jaar is een gedicht geselecteerd dat past bij het seizoen. De gedichten zijn geschreven door een groot aantal dichters, veelal uit Nederland of Vlaanderen. Soms zijn het gedichten van klassieke dichters, maar vaker zijn het hedendaagse dichters van wie werk is opgenomen. Dit boek is dus een geweldige manier om kennis te maken met poëzie en een grote hoeveelheid dichters.

Praktisch in te zetten

Poëzie is laagdrempelig in te zetten in de klas. Gedichten zijn vaak kort en het hoeft niet veel tijd te kosten om een gedicht voor te dragen en te bespreken. Ik wou dat ik een vogel was is door de grote verscheidenheid aan gedichten een praktische bundel om daarbij in te zetten. Door regelmatig gedichten te behandelen uit de bundel maken je leerlingen op een eenvoudige manier kennis met veel dichters en verschillende soorten gedichten.

Voor een zeer ruime doelgroep

Er wordt in de bundel geen onderscheid gemaakt tussen de doelgroepen waarvoor de gedichten zijn geschreven. Dit maakt dat je onbevangen aan een gedicht begint, maar het vraagt wel om wat voorbereiding als je de gedichten in de les gaat inzetten. Niet alle gedichten zullen geschikt zijn voor het voortgezet onderwijs, omdat ze bijvoorbeeld bedoeld zijn voor jongere kinderen en daardoor niet in de smaak vallen bij jongeren. Daar staat tegenover dat je ook veel gedichten zult tegenkomen die zijn geschreven voor jongeren of volwassenen die toegankelijk genoeg zijn om met leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs te behandelen.

Prachtige illustraties en vormgeving

Het boek is prachtig verzorgd. Het dikke papier is van hoge kwaliteit en met behulp van het leeslint weet je altijd waar je bent gebleven. Je zult er graag in bladeren om de verschillende illustraties te bewonderen. Deze sluiten, net als de gedichten, allemaal aan bij het thema natuur en de seizoenen.

Voor wie?

Ik wou dat ik een vogel was is geen dichtbundel die je zomaar doorgeeft aan je leerlingen. Het is een bundel waar je gezamenlijk uit leest om erover door te praten. Of je nu iedere dag een gedicht leest, zoals ik doe sinds ik dit prachtige boek in huis heb, of regelmatig door de bundel bladert en de gedichten uit de betreffende maand of het seizoen leest. Het is een bundel die thuishoort op iedere school, in de mediatheek, klaslokalen of lerarenkamer. Het is een verzameling gedichten die het je zo makkelijk mogelijk maakt om iedere dag kort met poëzie bezig te zijn.

Lesideeën

Omdat dit een bundel is waar je leerlingen niet snel zelfstandig mee aan de slag zet, is hier geen uitgebreid lesmateriaal bij beschikbaar op Lezenslessen.nl. Maar omdat dit boek zich uitstekend leent voor klassikaal gebruik wil ik toch graag enkele lesideeën met je delen.

 

Iedere week een gedicht

Neem je voor om iedere week een gedicht voor te dragen tijdens de les. Je kunt dan per week een gedicht selecteren dat het beste aansluit bij de omstandigheden en de doelgroep. Na de voordracht praat je, als je daar ruimte voor hebt, kort na over het gedicht.

Daarnaast laat je je leerlingen de titel van het gedicht en de dichter op een vaste plek in hun schrift noteren. Per gedicht kunnen ze een cijfer geven of schrijven ze steekwoorden op waarmee ze het gedicht beoordelen. Spreekt het gedicht je aan? Zet dan een uitroepteken voor het gedicht. Zo verzamelen leerlingen een lijstje met dichters, leren ze hun namen kennen. Daarnaast hebben leerlingen met interesse voor poëzie een lijstje met dichters naar wie ze op zoek kunnen gaan in de bibliotheek.

 

Thematische aanpak

Wil je liever tijdens een periode intensiever aan de slag met gedichten?
Lees dan een maand lang (of een periode die je zelf selecteert) iedere les minimaal één gedicht met je leerlingen uit Ik wou dat ik een vogel was.

Is het gedicht van die dag duidelijk gericht op jonge kinderen? Dan kun je twee dingen doen. De eerste optie is om een ander gedicht te selecteren. De tweede optie is om, als je de mogelijkheid ziet, het gedicht te behandelen en de doelgroep van dit gedicht te bespreken. Hierdoor maak je leerlingen bewust van het feit dat gedichten ook een bepaalde doelgroep hebben en het logisch is dat er gedichten zijn die ze niet aanspreken.

Laat je leerlingen bij ieder gedicht aantekeningen maken en laat ze die bundelen. Zo hebben leerlingen aan het eind van de periode een helder overzicht. De volgende vragen kunnen leerlingen op weg helpen bij het maken van aantekeningen:

♦ Wat vind je van het gedicht?
♦ Wat valt je op aan het gedicht?
♦ Zijn er dingen die je niet begrijpt?
♦ Zou je meer van deze dichter willen lezen?
♦ Geef het gedicht een cijfer.

Aan het einde van de periode bestuderen de leerlingen het lijstje. Pak de gedichten er eventueel nog eens bij. Welk gedicht hebben ze het beste beoordeeld? Laat ze op internet en in de bibliotheek meer opzoeken over die dichter aan de hand van onderstaande vragen:

♦ Wie is de dichter?
♦ Wat voor soort gedichten schrijft hij of zij nog meer? Vind je deze ook interessant? Waardoor komt dat?
♦ Lees enkele gedichten van de dichter. Wat vind je van deze gedichten? Krijgen deze gedichten hetzelfde cijfer? Of krijgt dit gedicht een andere waardering? Hoe komt dit?
♦ Zoek meer informatie op over de dichter en volg hem/haar bijvoorbeeld op sociale media. Heb je iets over de dichter ontdekt wat je niet had verwacht?

Over het boek

Titel: Ik wou dat ik een vogel was
Auteur: diverse auteurs
Illustrator: Frann Preston-Gannon
Uitgegeven door: Ploegsma
Jaar van uitgave: 2019
Voor lezers van 8 – 108 jaar.

Deel dit bericht
Lezenslessen